Aktionær

Velkommen til aktionærer og øvrige interessenter

I Fjordbank Mors ønsker vi at skabe værdi for vores aktionærer ved at drive en lønsom forretning.

Fjordbank Mors har ved sammenlægningen 1.11.2010 over 10.000 aktionærer. Vi er naturligvis glade for, at hovedparten af vores aktionærer også er kunder i banken. Det er vores ønske, at denne andel fortsat skal stige og være med til at skabe en høj grad af tilknytning og ejerskab blandt vores kunder og dermed sikre en stærk relation kunderne og banken imellem.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om dét at være aktionær i Fjordbank Mors samt hvilke fordele, du opnår herved.