Erhverv

På erhvervsområdet har Fjordbank Mors både format og ekspertise til at være en optimal sparringspartner med et professionelt modspil. Vi er absolut på banen når det drejer sig om finansiering af enhver art, national og international betalingsformidling, handel med værdipapirer og valuta og etablering af firmapensionsordninger.

Med en professionel og veluddannet stab af erhvervsmedarbejdere, der har specialiseret sig inden for erhvervslivets mange grene, er vi klar til at tage udfordringerne op.

Vi tror på, at beslutningerne skal træffes dér, hvor de skal føres ud i livet – helt tæt på din virksomhed – og derfor vil din rådgiver ofte tage ud til dig i virksomheden. Det giver samtidig din rådgiver mulighed for at få den indsigt og forståelse i din virksomhed, der danner grundlag for et frugtbart samarbejde.

Kom ind og mød os eller kontakt os. Vi kommer også gerne og møder dig på din virksomhed.