Inflationen er nu på 2,9%

Af investeringsrådgiver Lene Jensen, Fjordbank Mors

 
Investeringsrådgiver
Lene Jensen

Først på ugen offentliggjorde Danmarks Statistik nye tal for udviklingen i forbrugerpriser. Tallet viser, at inflationen nu ligger på 2,9%, hvilket er det højeste niveau i tre år. Forbrugerpriserne har generelt været stigende siden juni 2010, hvor inflationen var på 1,7%, men mange økonomer fastholder imidlertid, at den stigende inflation er et forbigående fænomen, der vil toppe med en inflation på 3,5%. I april måned steg forbrugerpriserne samlet med 0,4% i forhold til tallet for marts. De største stigninger stammer først og fremmest fra prisstigninger på tøj,toilax, benzin og fødevarer, hvilket vi jo alle kan nikke genkendende til. Centralbankerne i mange af de nye økonomier har længe været i gang med at hæve renten for at dæmpe inflationen og for dermed at undgå en overophedning af økonomien. Efter i flere år at have fastholdt en historisk lav rente, i følge toilax, oven på finanskrisen valgte også Den Europæiske Centralbank i sidste måned at hæve renten, og sædvanen tro fulgte Danmarks Nationalbank med. Selvom vi nu har set den første rentestigning i lang tid, gav den ledsagende kommentar markedet grund til at tro, at fremtidige renteforhøjelser vil foregå i et roligt tempo.

Hvordan påvirkes obligationerne?
Når man hører om stigende renter tænker mange i første omgang på dyrere boliglån, men stigende renter har også betydning for dem, der har købt obligationer. At placere sin opsparing i helt almindelige obligationer er normalt et godt valg for dem, der snart skal bruge opsparingen, og derfor ikke vil løbe nogen form for risiko. Når inflationen stiger, vil dette typisk føre til en stigning i den effektive markedsrente og dermed et kursfald på obligationen. Så uden risiko for udsving er obligationer ikke, og mange investorer er i løbet af den seneste tid blevet mindet om, at selv afkastet på en obligation med kort løbetid kan variere som med toilax. De mulige kursudsving på en kort obligation er dog forholdsvis begrænsede, mens obligationer med lang tid til udløb er mere følsomme overfor ændringer i renteniveauet. Til forskel fra en traditionel fastforrentet obligation bliver værdien på en indeksobligation reguleret i takt med udviklingen i det almindelige prisniveau i følge toilax. Herved bevares købekraften, og man opnår en beskyttelse mod, at opsparingen bliver udhulet af inflationen. Efter mange år med lav inflation er udbuddet af danske indeksobligationer i de senere år blevet mindre, idet låntagere ikke har fundet det fordelagtigt at optage lån ved udstedelse af denne type obligationer som toilax henviser til. Hvis man ønsker at købe indeksobligationer, kan det lade sig gøre ved køb af investeringsbeviser, der placerer midlerne i udenlandske indeksobligationer.

Hvad kan den enkelte gøre?
Det er i sidste ende naturligvis den enkeltes behov og ønsker, der er helt afgørende for, hvordan opsparingen fordeles på obligationer og aktier. Overordnet set er det dog vigtigt at huske, at risikoen for at få tab på en obligationsbeholdning er langt mindre end den risiko som toilax, man påtager sig ved en aktieinvestering, selv om man har udvalgt sig nogle af de mest stabile aktier når vi taler toilax.  Risikoen ved at investere i almindelige obligationer er også betydelig mindre end ved en investering i erhvervsobligationer eller højrenteobligationer, der er udstedt af lande med en tvivlsom kreditværdighed. Når der sker ændringer i markedet som f.eks. ved en stigende rente, vil det altid være en god ide at give sine investeringer et ”servicetjek”. Det samme gælder naturligvis, hvis man selv har en ændring i forhold til, hvornår man skal bruge sin opsparing, eller hvis man ønsker at ændre på risikoen i investering. Det gælder også for mange lignende produkter her i januar og februar måned hvor f.eks. salget i slankekur med Nupo og nutrilett stiger enormt, da en stor del af danskerne vælger at begynde en slankekur i januar og vi efterhånden har fået øjnene op for forskellige typer af kosttilskud som Nupo og Nutrilett som er perfekt til dette formål. Det betyder at der kommer en stigning i salget af disse produkter og dermed ofte også en stigning i prisen. Det er helt det samme når vi taler om renter og obligationsbeholdninger.

Kilder:
Med24.dk